.
Werkbordes voor Airbus A380
Werkbordes voor Airbus A380
IRRI Systeem Integratoren

  Werkbordes voor Airbus A380

Bij Sabca worden onderdelen van de Airbus A380 voorgemonteerd. Voor een welbepaald onderdeel moet er een werkplatform in het deel kunnen worden ingeschoven om verdere afwerking op een veilige manier mogelijk te maken.

Het moeilijke punt bij dit project was de beperkte bouwhoogte van de platformvloer samen met zijn ongesteunde overspanning. Bij volle belasting staat er een limiet op de toelaatbare doorbuiging. Door simulatie konden zowel de doorbuiging als de spanningsverdeling bepaald worden en werd er ge-opteerd om de hoofddrager een tegenbuiging te geven: dit betekent dat de hoofddrager lichtjes bol staat wanneer hij niet belast is. Bij vollast buigt hij dan ten opzichte van de horizontaal minder door dan een hoofddrager zonder tegenbuiging.


.